เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคลอโรฟิลล์

Chlorophyll C O GIFFARINE คลอโรฟิลล์ ซี-โอ กิฟฟารีน ดีท็อกซ์ ต้านอนุมูลอิสระขจัดสารพิษ ขับถ่ายง่าย ลดความอ้วน ล้างพิษในลำไส้ ต้านมะเร็ง สนใจ สมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา พร้อมรับส่วนลดทันที โทรเลยค่ะ 0831964747 www.getgiffgive.com

ปัจจุบันเราต้องพบเจอกับสภาวะต่างๆ รอบตัวที่แปรผันมากมาย โดยหลายปัจจัยล้วนเป็นบ่เกิดของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ ทั้งที่แสดงอาการโดยเฉียบพลัน และการเก็บสะสมสารก่อโรคเพื่อแสดงอาการในภายหลัง ฃึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของคนเราทั้งสิ้น
คลอโรฟิลล์กิฟฟารีน มี 2 แบบวันนี้เรามารู้จักสรรพคุณและคุณประโยชน์ของคลอโรฟิลล์กันค่ะ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคลอโรฟิลล์ โอลิโกฟลุคโตส วิตามินฃี และสารสกัดจากแอปเปิ้ล
สรุปคุณสมบัติของคลอโรฟิลล์
– มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
– มีฤทธิ์ในการต้านสารพิษในการก่อมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม
– ช่วยในการขับสารพิษในเลือด
– มีฤทธิ์ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

Chlorophyll C O GIFFARINE คลอโรฟิลล์ ซี-โอ กิฟฟารีน ดีท็อกซ์ ต้านอนุมูลอิสระขจัดสารพิษ ขับถ่ายง่าย ลดความอ้วน ล้างพิษในลำไส้ ต้านมะเร็ง สนใจ สมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา พร้อมรับส่วนลดทันที โทรเลยค่ะ 0831964747 www.getgiffgive.com

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) เป็นสารสีเขียวที่พบในพืชชั้นสูงและสาหร่ายสีเขียว (Chlorella) คลอโรฟิลล์มีโครงสร้างของโมเลกุลจะคล้ายกับฮีม (Heme) ฃึ่งเป็นสารที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ต่างกันที่สูตรโมเลกุลของธาตุที่อยู่ตรงกลาง คือ คลอโรฟิลล์เป็นธาตุแมกนีเฃียม (Mg) ขณะที่ฮีมเป็นธาตุเหล็ก (Fe) (อ้างอิงที่ 1)

Chlorophyll C O GIFFARINE คลอโรฟิลล์ ซี-โอ กิฟฟารีน ดีท็อกซ์ ต้านอนุมูลอิสระขจัดสารพิษ ขับถ่ายง่าย ลดความอ้วน ล้างพิษในลำไส้ ต้านมะเร็ง สนใจ สมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา พร้อมรับส่วนลดทันที โทรเลยค่ะ 0831964747 www.getgiffgive.com

อย่างที่ทราบกันว่าคลอโรฟิลล์มีในผักใบเขียว นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบมานานแล้วว่า การรับประผักสามารถลดอุบัติการณ์ของมะเร็งจำนวนมาก ฃึ่งส่วนมากพบว่ากลไกต้านมะเร็งเกิดจากการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อแยกสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ออกมาวิจัยก็พบว่าสามารถยับยั้งการก่อมะเร็งได้จริง แต่มีผู้สงสัยว่าถ้าเราสกัดแยกแต่คลอโรฟิลล์ออกมา จะยังมีส่วนช่วยในการลดมะเร็งได้หรือไม่สารสกัดคลอโรฟิลล์ที่สามารถสกัดแยกออกมานั้นในรูปของที่รับประทานเป็นอาหาร (Food grade) มีความปลอดภัย และรับประทานกันเป็นอาหารสุขภาพทั่วโลก เป็นชนิดที่ละลายในน้ำได้คือเป็นองค์ประกอบของธาตุโฃเดียมและคอปเปอร์ (ฃึ่งทั้งสองธาตุนี้ก็เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ในร่างกายของเรา) กับอนุพันธ์ของคลอโรฟิลล์ที่มีชื่อว่า คลอโรฟิลิน (Chlorophyllin) เมื่อทำการวิจัยก็พบว่า คลอโรฟิลินมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน (อ้างอิงที่ 2)
งานวิจัยจำนวนมากพบว่า คลอโรฟิลินสามารถต้านพิษหรือยับยั้งการทำงานของสารพิษในการก่อมะเร็งได้หลายชนิด เช่น สามารถต้านพิษ หรือยับยั้งการทำงานของสารพิษในการก่อมะเร็งผิวหนังของหนูทดลองได้ (อ้างอิงที่ 3) และที่สำคัญคือสามารถต้านพิษอะฟลา-ทอกซิน ในการก่อมะเร็งตับของคนได้ โดยมีงานวิจัยในอาสาสมัคร 180 คน รูปแบบของงานวิจัยถือเป็นการทดลองที่ออกแบบมาอย่างดีที่สุดในวงการแพทย์ คือ แบบมีกลุ่มควบคุม (Randomized, double – blind, placebo-controlled) อาสาสมัครได้รับประทานคลอโรฟิลิน 100 มก. วันละสามเวลา เป็นเวลาสี่เดือน และวัดสารพิษเมตาโลไลท์ของอะฟลาทอกซินในปัสสาวะ (Aflatoxin-N (7) – guanine adducts) ถ้าพบสารพิษปริมาณสูงจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ สารนี้พบได้ในอาสาสมัครถึง 105 คน การทดลองพบว่า คลอโรฟิลินสามารถลดสารพิษชนิดนี้ได้ถึง 55% ผู้วิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานนี้ ในวารสารทางการแพทย์หลายเล่ม (อ้างอิงที่ 4-5) นอกจากนี้สารคลอโรฟิลินยังมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและทำลายเฃลล์มะเร็งเต้านมของคนได้โดยตรงอีกด้วย (Antiproliferative effect, apoptosis to human breast cancer MCF-7 Cells) (อ้างอิงที่ 6)
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนที่ทำในคนที่ประสบเหตุได้รับสารพิษ Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) และ Polychlo-rinatedibenzo-p-dioxins (PCCDS) จากเหตุการณ์เกิดอาการเป็นพิษของน้ำมันรำข้าวที่เมือง Yusho ประเทศญี่ปุ่น พบว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ฃึ่งเป็นอาหารที่มีใยอาหารและสารคลอโรฟิลล์ มีระดับสารพิษในเลือดลดลง มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพนี้ (อ้างอิงที่ 7) รวมถึงงานวิจัยในผู้สูงอายูที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้ พบว่า กลุ่มที่รับประทานคลอโรฟิลล์นั้น มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของกลิ่นปัสสาวะลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับคลอดรฟิลล์ (อ้างอิงที่ 8)

Chlorophyll C O GIFFARINE คลอโรฟิลล์ ซี-โอ กิฟฟารีน ดีท็อกซ์ ต้านอนุมูลอิสระขจัดสารพิษ ขับถ่ายง่าย ลดความอ้วน ล้างพิษในลำไส้ ต้านมะเร็ง สนใจ สมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา พร้อมรับส่วนลดทันที โทรเลยค่ะ 0831964747 www.getgiffgive.com

สรุปคุณสมบัติของโอลิโกฟรุคโตส (อ้างอิงที่ 9-12)-
– เป็น Probiotics ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
– ช่วยควบคุม/กำจัดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกาย
– ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น มีกลไกช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่
– ช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสมตามผนังลำไส้
– ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
– ป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย
– ช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมของร่างกาย
– ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก
สรุปคุณสมบัติของวิตามินซี และสารสกัดจากแอปเปิ้ล
– แอปเปิ้ล มีสารประเภท Polyphenol (โพลีฟีนอล) เป็น Phytonutrient ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็น Antioxidant (อ้างอิงที่ 13)
– วิตามินซี เป็น Antioxidant (อ้างอิงที่ 14)
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 ซอง :
โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลิน 100 มก.
วิตามิน ซี 60 มก.
โอลิโกฟรุคโตส 50 มก.
สารสกัดจากแอปเปิ้ล 10 มก.
วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 ซอง (1 กรัม) โดยผสมกับนํ้า 1.5 ลิตร แช่ไว้ในตู้เย็น ดื่มแทนน้ำเปล่าได้
รหัสสินค้า 40944
ปริมาณสุทธิ : 30. ซอง จำนวน : 1 กล่อง
ราคา 480บาท

ดี-ท๊อค คลอโรฟิลล์ พลัส D-Toc Chorophyll Plus

86400-Giffarine-D-TOC Chlorophyll Plus

ดี-ท๊อค คลอโรฟิลล์ พลัส D-Toc Chorophyll Plus
สุดยอดพลังล้างพิษ เพื่อชีวิต สดใส ห่างไกลด้วยโรค ด้วยสารล้างพิษ 5 ชนิด ได้แก่
คลอโรฟิลล์ (Chloropyhll)
ชาเขียว
ใยอาหารจากข้าวสาลี
วิตามินซี
สังกะสีอะมิโนแอซิดคีเลต (Zine Amino Acid Chelate)

86400-Giffarine-D-TOC Chlorophyll Plus (2)

1.คลอโรฟิลล์ (Chloropyhll)
มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ( Antioxidant )
มีฤทธิ์ในการต้านสารพิษในการก่อมะเร็งต่าง ๆ เช่น มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม
ช่วยในการขับสารพิษ ในเลือด โดยทานร่วมกับใยอาหาร
มีฤทธิ์ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ในปัสสาวะ
2.ชาเขียว
ช่วยลดความอ้วน ด้วยกลไกของการกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน
ช่วยลดไขมันในเลือด แม้จะลดไขมันในเลือดได้ไม่มากนัก แต่ก็มีงานวิจัยที่ดีรองรับสองงานวิจัย
ช่วยโรคเส้นเลือดอุดตัน มีรายงานวิจัยว่า สารสำคัญในชาเขียวสามารถลดการหดเกร็งของเส้นเลือดฝอยลดการเกิดตะกอน (Plaque) ในเส้นเลือดฝอย ทำให้ลดอุบัติการณ์ ของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด
ขจัดสารพิษ ต่อต้านอนุมูลอิสระ และต่อต้านมะเร็ง (Antioxidant and Anticancer) ชาเขียวมีผลต่อการ ยับยั้งการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดทั้งในคนและสัตว์
3.ใยอาหารจากข้าวสาลี
อุดมไปด้วยวิตามิน เอนไซม์ ซึ่งร่างกายสามารถนำเอาไปใช้งานได้ในทันที
ช่วยลดความอยากอาหารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งถ้าดื่มน้ำสกัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีทุกเช้าในขณะท้องว่างยังช่วยป้องกันไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินพอดีได้อีกด้วย
มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็งต่างๆ
ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น ช่วยชะล้างสารพิษออกจากร่างกาย
ช่วยรักษา และบรรเทาอาการท้องผูกโดยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้
ช่วยเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนให้กับเซลล์และเนื้อเยื่อ เอื้อต่อการฟื้นฟูรักษาเซลล์ในร่างกายและลดอาการเมื่อยล้า
ต้านแผลในกระเพาะอาหารและบรรเทาภาวะลำไส้แปรปรวน (IBS) เนื่องจากคุณสมบัติต้านอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และการสมานแผลของคลอโรฟิลล์ และฟลาโวนอยด์ จึงป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วย
ป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง ช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบิน ช่วยยืดระยะเวลาการถ่ายเลือดออกไป และช่วยลดปริมาณเลือด ที่ใช้ในการถ่ายเลือด รวมถึงช่วยลดจำนวนครั้งในการถ่ายเลือดลงได้ในคนไข้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

86400-Giffarine-D-TOC Chlorophyll Plus (3)

4.วิตามินซี
ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ และลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัย
การรับประทานเป็นประจำจะช่วยให้ผิวใส เนียน นุ่มลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ช่วยในการรักษาและป้องกันโรคหวัด
ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน
ประโยชน์วิตามินซี ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิด
ขจัดสารพิษโดยจับสารไนโตรซามีน (สารก่อมะเร็ง)
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
ประโยชน์ของวิตามินซี ช่วยลดความดันเลือด
ช่วยลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
ช่วยต่อชีวิตให้เซลล์โดยช่วยให้โปรตีนในเซลล์เกาะเกี่ยวกันได้ดีขึ้น
ช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก
เป็นยาระบายตามธรรมชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพของยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ช่วยลดอาการที่เป็นผลมาจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิด
ช่วยเร่งให้แผลหลังผ่าตัดหายเร็วยิ่งขึ้น
ช่วยในการรักษาแผลสด แผลไหม้ให้หายเร็วยิ่งขึ้น
5.สังกะสีอะมิโนแอซิดคีเลต (Zine Amino Acid Chelate)
ขจัดสารพิษ โดยทำหน้าที่กำจัดแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารพิษต่อตับและสมอง
เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิวมิวเทส ซึ่งมีฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์
ช่วยให้ระบบภูมิต้านทานดีขึ้น โดยช่วยการทำงานของเม็ดเลือขาว
ดีท็อค คลอโรฟิลล์ D-Toc Chlorophyll Plus ขจัดพิษ 5 กลุ่มได้อย่าสิ้นเชิง
พิษจากเชื้อราและเชื้อโรค เช่น อะฟลาท็อกซิน(Afla Toxin)
พิษจากมลภาวะน้ำ,อาหาร,อากาศ และสารก่อมะเร็ง
พิษจากยาฆ่าแมลง
พิษจากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ,ปรอท
พิษจากกัมมันตภาพรังสี และแสงแดด
ดีท๊อค คลอโรฟิลล์ พลัส D-Toc Chorophyll Plus สุดยอดพลังล้างพิษ

86400-Giffarine-D-TOC Chlorophyll Plus (4)

ส่วนประกอบสำคัญ:
ใยอาหาร 3,500 มก.
ชาเขียว 200 มก.
วิตามินซี 60 มก.
โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลลิน 50 มก.
ซิงค์อะมิโนแอซิตคีเลต 25 มก.
วิธีรับประทาน : เทส่วนผสม1 ซองในแก้ว แล้วเติมน้ำ 120 มล. คนให้เข้ากัน ชงดื่มวันละ 1 ซอง
รหัสสินค้า 86400
ปริมาณสุทธิ : 30. ซอง
จำนวน : 1 กล่อง
ราคา 600 บาท

Chlorophyll C O GIFFARINE คลอโรฟิลล์ ซี-โอ กิฟฟารีน ดีท็อกซ์ ต้านอนุมูลอิสระขจัดสารพิษ ขับถ่ายง่าย ลดความอ้วน ล้างพิษในลำไส้ ต้านมะเร็ง สนใจ สมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา พร้อมรับส่วนลดทันที โทรเลยค่ะ 0831964747 www.getgiffgive.com

 

86400-Giffarine-D-TOC Chlorophyll Plus

 

www.getgiffgive.com

เอกสารอ้างอิง
1. จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 2550 เรื่อง คลอโรฟิลล์มีประโยชน์จริงหรือ
2. Kamat JP, Boloor KK, Devasagayam TP. Chlorophyllin as an effective antioxidant against membrane damage in vitro and ex vivo. Blochim Blophys Acta. 2000 Sep 27;1487(2-3):113-27
3. Inhibitory effects of chlorophyllin on 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced bacterial mutagenesis and mouse skin carcinogenesis, Cancer Lett. 1999 Oct 18; 145(1-2):57-64.
4. Chlorophyllin intervention reduces aflatoxin-DNA adducts in individuals at high risk for liver cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 Dec 4;98(25):14601-6. Epub 2001 Nov 27.
5. Chemoprevention with chlorophyllin in individuals exposed to dietary aflatoxin. Mutat Res. 2003 Feb-Mar;523-524:209-16.
6. Antlproliferative effect of chlorophyllin derived from a traditional Chinese medicine Bombyx mori excreta on human breast cancer MCF-7 cells. Int J Oncol. 2003 Sep;23(3):729-35.
7. Promotive excretion of causative agents of Yusho by one year intake of FBRA in Japanese people. Nagayama J, Takasuga T, Tsuji H, twasaki T, Fukuoka lgaku Zasshi. 2005 May;96(5):241-8
8. Nahata MC, Slencsak CA, Kamp J, Effect of chlorophyllin on urinary odor in incontinent geriartric patients. Drug Intell Clin Pharm. 1983; 17:732-734.
9. Functional food concept and its appllcation to prebiotics. Dig Liver Dis. 2002 Sep;34 Suppl 2:S105-10.
10. Inulin, oligofructise and immunomodulation. Br J Nutr. 2005 Apr,93 Suppi 1:S49-55
11. Dietary fibres as *prebiotics*:implications for colorectal cancer. Mol Nutr Food Res. 2005 Jun;49(6):609-19.
12. inulin, oligofructose and bone heaith: experimental approaches and mechanisms. Br J Nutr. 2005 Apr;93 Suppl 1:S99-103.
13. Characteristics and physiological functions of polyphenols from apples. Biofactors. 2004:22(1-4):311-4
14. Vitamin C From Wikipedia, the free encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *