สมาชิกกิฟฟารีน

สิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิกกิฟฟารีน โทรเลยคะ 083-1964747

ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก ลดสูงสุด 25%

ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกลดสูงสุด 25% จากราคาขายปลีกในแคตตาล็อค พร้อมรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายมากมายที่บริษัทฯ จัดขึ้นตลอดทั้งปี

สิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครอง
ประกันอุบัติเหตุ
วงเงิน 120,000 – 320,000 บาท

*เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเอกสาร
“แผนงาน…เพื่อผลประโยชน์” ในแฟ้มเอกสารชุดสมัคร**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ์ในการรับเงินปันผล
จากยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนในแต่ละเดือน

*เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเอกสาร
“แผนงาน…เพื่อผลประโยชน์” ในแฟ้มเอกสารชุดสมัคร**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกกิฟฟารีน

    ต้องการสมัครสมาชิกกิฟฟารีน เพื่อ

    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสลิปโอนเงินค่าสมัครสมาชิก

    getgiffgive: line